Det ligner, at …

Det ligner, at han er blevet klippet

Den yngre generation har det helt fint med at sige f.eks.: Det ligner, at han er blevet klippet. Blandt den lidt ældre del af befolkningen lyder det som en fejl. De foretrækker oftest formen Det ser ud, som om han er blevet klippet.

Men er der noget galt med ligne-sætningen?

At-sætning efter ligne

Ja og nej. indtil for omkring 20 år siden blev verbet ligne udelukkende brugt i konstruktioner med et substantiv eller et pronomen som objekt, f.eks. Det ligner et hus, Hun ligner os og Det ligner ikke noget.

Det nye er, at ligne nu kan tage en sætning som objekt (at han er blevet klippet) og dermed bruges i konstruktioner, hvor vi normalt ser se ud som om og se ud til at.

Sproget forandrer sig

Det kan være frustrerende og give anledning til forvirring, når det sprog, man kender, pludselig hijackes af nogen og bruges på en ny måde, der lyder som en fejl. Især når det synes at sprede sig, og ens protester mest mødes med et træt blik.

Hvis man slår op i Den Danske Ordbog står der da også, at den anses af nogle for at være ukorrekt – men vi bliver vist færre og færre.

Please follow and like us:
error

Skaldet femmer?

Skaldet eller skallet?

Da en af mine venner forleden sagde om en bog, hun havde købt på et loppemarked, at den kun kostede “en skaldet femmer”, hørte jeg ikke rigtigt resten af det, hun sagde. Jeg begyndte nemlig straks at spekulere på, om den femmer var skallet eller skaldet.

Uden hår

Det viste sig, at femmeren faktisk er skaldet ligesom et hoved uden hår.

Men hvordan? Jo, tidligere kunne skaldet også beskrive en mangel på noget andet end hår, f.eks. manglende bevoksning i naturen.

Skaldet natur

Det kan man se, hvis man slår op på skaldet  i Ordbog over det danske sprog, som er den rene skatkiste, hvis man er sprogligt nysgerrig (den ligger digitalt og gratis på nettet: ordnet.dk/ods).

Under ordet skaldet vises alle historiske betydninger og anvendelser af ordet med citater fra litteraturen. F.eks. skrev Blicher i et digt fra 1847: “De skaldede Banker | Hørte min første, tungsindige Sang”.

Betydning: sølle

Jeg fandt også her frem til, at skaldet har været brugt om noget, der mangler udsmykning og også om noget, der ikke holder stik, dvs. med betydningen ‘falsk’, ‘forloren’, ‘tom’.

Og herfra er der ikke langt til den anden betydning, vi kender i dag, hvor det bruges som udtryk for, at noget er sølle eller elendigt som f.eks. i en skaldet femmer.

Please follow and like us:
error