Omstændelig eller omstændig? Det ene er slet ikke et ord!

Image showing Omstændelig eller omstændig? Det ene er slet ikke et ord!
Omstændig
findes ikke i ordbogen

Hvis man søger på Google, kan man godt få den opfattelse, at omstændig er et helt almindeligt dansk ord.

Det er det ikke. I hvert fald ikke ifølge Retskrivningsordbogen fra Dansk Sprognævn. Her findes det slet ikke.

Omstændelig – det er sådan, det skrives

Det kommer uden tvivl bag på en del, at den korrekte form af ordet med betydningen “omhyggelig og langvarig”, i stedet er omstændelig, f.eks. en omstændelig fremgangsmåde.

Omstændig mere udbredt … og godkendt af Holberg

Omstændig lader sig dog ikke lige sådan aflive. Faktisk har det flere hits på Google end omstændelig, så meget tyder på, at selv en del sikre sprogbrugere foretrækker omstændig,

Og omstændig er heller ikke ny i det danske sprog:

Den gamle Ordbog over det danske sprog (bind 15, 1934) har omstændig med i den betydning, det også bruges med i dag, blandt andet med et citat fra Holbergs Betænkning over historier fra 1735: “jeg (har) været meest omstændig udi de Sager, som give Kundskab om Landets indvortes Tilstand“.

Så hvis du længe har brugt ordet forkert, kan du i det mindste trøste dig med, at  selv “den danske litteraturs fader” ikke mente, der var noget galt med det.

LÆS MERE: Hans hår blæser mig væk (engelske undersættelser)

Please follow and like us:
error

Er “omkring” finere end “om”?

Diskutere omkring

Hvorfor diskutere, tale eller skrive omkring noget? Hvad er der pludselig galt med ordet om? Er det “finere” at tale omkring noget end om noget, eller er der tale om forskellige betydninger?

En gammel diskussion

I Sprogbrevet fra Danmarks Radio* skrev Erik Hansen allerede i 1987 om den nye brug af omkring: “Tidligere hed det en diskussion om forskelligt, man skrev en artikel om noget, og der var dem, der koncentrerede sig om det ene og det andet.

Nu hedder det diskussionen omkring tilskudsordningerne, man skriver artikler omkring presserende problemer, og man koncentrerer sig omkring opstartfasen.”

Forskellige betydninger

Men de to ord betyder ikke helt det samme. En diskussion eller historie omkring noget favner mere end en diskussion eller historie om noget, der er mere specifik og afgrænsende i sin betydning.

Og er det ene så lidt finere end det andet? Det mener Erik Hansen godt, man kan sige: “En drøftelse om undervisningen er ikke nær så betydningsfuld som en drøftelse omkring undervisningen.”

Bredere omkring vinder over snævrere om

Der er altså en tendens til, at den bredere og måske mindre forpligtende formulering med omkring vinder indpas på bekostning af den snævrere og mere specifikke formulering med om.

Men det kan være svært at se fordelene ved helt at bytte om ud med omkring, da det indebærer en indsnævring af mulighederne for at udtrykke betydningsmæssige nuanceforskelle.

Og så lyder formuleringer som “Bogen handler omkring angst” (fundet på bogbasen.dk) jo også helt totalt objektivt set fuldkommen fjollet!

*Kilde: sproget.dk

Please follow and like us:
error