Image showing Komma foran fordi

Står du med et komma og ordet fordi, så sæt det komma FORAN fordi – ALTID:

Det er, fordi jeg ikke har tid
Hun skreg, fordi hun blev forskrækket.

Men mange sætter det efter fordi. Hvorfor? Der er flere bud (og her bliver det lidt nørdet. Hvis du ikke gider de lange forklaringer, så spring ned til sidste afsnit):

Fordi at lurer i baggrunden

Én forklaring handler om forbindelsen fordi at, som er helt almindelig i talesproget – men som betragtes som en fejl og derfor sjældnere bruges i skrift.

Og så handler det om, at vi i skolen får banket ind i hovedet, at der skal komma foran at (hvis man bruger startkomma), fx:

Hun siger, at hun ikke har tid.
Hun siger, at hun blev forskrækket.

Og der skal også komma, når at udelades:

Hun siger, hun ikke har tid.
Hun siger, hun blev forskrækket.

Det er muligt, at vi forestiller os et udeladt at i fordi-sætningerne og derfor kommer til at lave den fejl at sætte komma, hvor (vi forestiller os, at) at mangler:

Det er fordi, jeg ikke har tid.
Hun skreg fordi, hun blev forskrækket.

Fordi vs. derfor

En anden forklaring illustreres bedst med disse eksempler (bemærk, hvor kommaerne står):

Det er derfor, jeg ikke har tid.
Det er, fordi jeg ikke har tid.  

Derfor i den første sætning er et biord (adverbium), der hører til hovedsætningen (man kan høre, de hører sammen: “det er derfor”), og kommaet skal så sættes EFTER derfor.

Fordi er et bindeord (konjunktion), en ledsætningsindleder, og kan kun høre til ledsætningen (“fordi jeg ikke har tid). Derfor sættes kommaet i det andet eksempel FORAN fordi.

Da sætningerne med derfor og fordi ligner hinanden meget, er det muligt, at fejlen med komma efter fordi skyldes, at man tolker fordi som et adverbium, der tilhører hovedsætningen, på samme måde som derfor i eksemplet over.

Komma før fordi og efter derfor – nem huskeregel

Sæt kommaet, så fordi og derfor står i den sætning, hvor det naturligt synes at høre til – hvor det lyder rigtigt, hvis sætningen står alene:

Det er,    fordi jeg ikke har tid
Det er fordi,           jeg ikke har tid 

Det er derfor,         jeg ikke har tid
Det er,    derfor jeg ikke har tid