Bindestreg eller tankestreg? Hvad er forskellen?

Bindestregen er kortere end tankestregen.

Bindestreg: xxxx
Tankestreg: xx – xx

Bindestreg

Image showing Bindestreg eller tankestreg
Her sidder bindestregen på en Mac.

Den korte bindestreg bruges, når man vil knytte noget sammen med noget andet og har IKKE mellemrum omkring sig, fx VM-dommer, tag selv-bord.

Tankestreg

Den lange tankestreg bruges mest, når man vil indskyde noget i en sætning eller tilføje noget dramatik/uventet, og har ALTID mellemrum omkring sig, fx Jeg spørger, om de er hjemme – det er de som regel – og så vender jeg tilbage.

Få også 5 tips til at sætte komma her.

Mere bindestreg

Man bruger bl.a. bindestreg:

1) når et ord deles pga. linjeskift
sprog-
blog

2) når man vil sætte orddele sammen med én fælles del
dyne- og hovedpudebetræk (betræk er fællesdel)
slagtermester og -lærling (slagter er fællesdel)

3) i sammensætninger, der ellers ville være svære at læse, som fx har tre ens bogstaver efter hinanden eller er meget lange
grill-låg
legetøjsforretnings-ekspedient

Men det er lige så korrekt at skrive grilllåg og legetøjsforretningsekspedient.

4) i sammensætninger med forkortelser, taltegn og andre tegn og i ord, vi har fra andre sprog, som allerede har bindestreg
FN-organisation
cpr-nummer (eller CPR-nummer)
1900-tallet
2-års
+-tegn
T-kryds
walkie-talkie

5) i gruppesammensætninger
slå om-kjole (eller slå-om-kjole)
fuck dig-attitude (eller fuck-dig-attitude)
Finderup Lade-mordet

6) i sammensætninger, hvor de sammensatte led betragtes som ligestillede:
Lolland-Falster
græsk-romersk
hjerte-kar
-sygdomme
køkken-alrum

7) i betydningen “fra … til” eller “mellem …og”
200-300 tilskuere
1980-1990
tirsdag-torsdag

Mere tankestreg

Image showing Bindestreg eller tankestreg
Klik på alt/option + tast med streger for at sætte tankestreg på en Mac.

Man bruger bl.a. tankestreg

1) omkring indskud i en sætning, på samme måde som man kan bruge komma eller parentes omkring:
Han påstod – hårdnakket – at det ikke var hans skyld.
Har du hørt, at hun er gravid – med tvillinger?

2) mellem særligt lange angivelser i betydningen “fra … til”:
Påskedag – pinsedag
Mandag den 1. januar – tirsdag den 2. januar

 

SKAL JEG SKRIVE DET FOR DIG?
Kunne du godt bruge mine kompetencer i kortere eller længere tid? Jeg kan hjælpe med alt tekstforfatterarbejde, og jeg kan ofte springe til med kort varsel. Find mine kontaktoplysninger her.

Please follow and like us:
error

Overkomme – hvad betyder det?

Image showing Overkomme – hvad betyder det?

Hvad betyder overkomme? Min sprogfornemmelse siger mig, at det betyder “magte” “orke”, “klare”, fx Jeg kan ikke overkomme mere. Men så enkelt er det åbenbart ikke.

Her må jeg endnu en gang inddrage min udmærkede 23-årige papdatter, som efterhånden har fået fast rolle som forsøgskanin, når jeg skal afprøve et eller andet sprogligt på den yngre generation.

Jeg synes, vi havde aftalt noget andet!

Jeg sidder på passagersædet i bilen og læser på computeren og får øje på sætningen “5 råd til at overkomme dovenskab” (udforsksindet.dk).

Jeg forsøger at tøjle min “LAD OS NU HOLDE FAST I DEN BETYDNING, VI HAR AFTALT!”-følelse, mens datteren styrer skodaen tilbage mod København efter en indkøbstur til Flensborg og overhovedet ikke kan se, hvad problemet er. “Hvad er forskellen,” spørger hun? Jeg forsøger:

“Altså, egentlig betyder overkomme at “magte” eller “klare”, men her bruges det med betydningen at “komme over”, at “overvinde”.” “Og?” svarer hun. “Det er den betydning, det engelske overcome har,” svarer jeg. “Nåhr,” siger hun. “Jeg tror også, jeg bruger ordet med den sidste betydning. Ligesom på engelsk.”

Overkomme i 1930’erne

Og det viser sig, at det snarere er papdatteren end mig, der har fat i den lange ende – sproghistorisk set: I Ordbog over det danske sprog (bind 16, 1936) står der, at ordet overkomme også bruges om at overvinde en vanskelighed, og det er jo netop den betydning, ordet har i “5 råd til at overkomme dovenskab”.

Men er der så overhovedet tale om afsmitning fra betydningen af engelsk overcome, eller har dansk overkomme hele tiden kunnet betyde både “klare” og “overvinde”? Og er min frustration over det engelske sprogs invadering af det danske sprog helt uberettiget i denne sammenhæng?

Læs også om engelske undersættelser som “den vokser på mig” og “jeg har din ryg” her og her.

Ind og ud af sproget

Både og. Ifølge Pia Jarvads Nye ord i dansk (Gyldendal 1999) kom den nye betydning “overvinde” til omkring 1959.

Noget tyder altså på, at overkomme i 1930’erne i nogen grad blev brugt i betydningen “overvinde”, men at den betydning på et tidspunkt herefter (mere eller mindre) er forsvundet ud af sproget og derefter genintroduceret sidst i 1950’erne. “Efter engelsk overcome“, skriver Pia Jarvad.

Hmmm, jeg tør næsten love, at jeg vil æde en af mine vinterhuer på, at der er markant forskel på generationerne her, og at det gamle danske ord overkomme først nu for alvor er i færd med at skifte betydning fra “klare” til “overvinde” under stigende påvirkning fra engelsk (og at jeg fortsat kan retfærdiggøre at bitsche over, hvor meget dansk sprog er under angreb fra de dominerende engelsksprogede kulturer).

Nudansk Ordbog (2005), som i mange år var den fremherskende og mest omfattende danskordbog på markedet, har da heller ikke betydningen “overvinde” med. Her er den eneste betydning “have kræfter til at få noget fra hånden”, dvs. “klare”.

Vi laver en undersøgelse!

Hvad betyder overkomme for dig? “Klare” eller “overvinde”? Eller begge dele? Jeg tror, den ældre generation vil sige “klare”, og at den yngre snarere vil stemme på “overvinde”.

Skriv i kommentarfeltet, hvad dit indre sprogbarometer siger. Husk at skrive din alder på! Lad os se, om jeg og papdatteren er repræsentative, eller jeg tager fejl.

Please follow and like us:
error