Komma foran som om

Image showing komma foran som om

Hvis du har et komma og et som om, så sæt kommaet FORAN som om. Altid! Fx

Det lyder, som om naboen holder fest.
Han så ud, som om han havde set et spøgelse.

Som om indleder en såkaldt sammenligningsledsætning og betragtes som del af ledsætningen (som om naboen holder fest/som om han havde set et spøgelse). Derfor skal det også stå på “ledsætningssiden” af kommaet.

LÆS OGSÅ
Komma foran fordi

Som om: Drop kommaet, hvis du vil

Slip for balladen med, hvor kommaet skal stå, og drop kommaet helt foran ledsætninger. Det må man godt.

Dansk Sprognævn anbefaler faktisk, at man slet ikke sætter komma foran ledsætninger (startkomma).

Du slipper dog ikke for at lære at identificere en ledsætning, for du skal stadig sætte komma EFTER ledsætningen, også hvis du dropper startkomma:

Uden startkomma: Det lyder som om naboen holder fest, med den larm.
Med startkomma: Det lyder, som om naboen holder fest, med den larm.

Jeg foretrækker startkomma

Jeg synes personligt, det er lettere med startkomma, men måske skyldes det bare, at jeg er vant til det.

Det er ikke forkert ifølge Dansk Sprognævn at bruge startkomma, selv om nævnet anbefaler at undlade det. Det vigtigste er, at man gør det konsekvent.

Læs mere om startkomma/ikke startkomma på sproget.dk.

Please follow and like us:
error

Ude om, uden om eller udenom?

Image showing Ude om, uden om eller udenom

Svaret er: ude om

Ude om

Bruges om at være skyld i noget eller årsag til noget, fx Han slog sig, men han var selv ude om det.

Ude om skrives altid i to ord.

Uden om (eller udenom)

Fungerer som en præposition (forholdsord), som skal have en styrelse efter sig, fx Lad os køre uden om byen (byen er styrelse).

I denne brug kan det også skrives udenom i ét ord, fx Lad os køre udenom byen.

LÆS OGSÅ: Sæt komma foran fordi, altid!

Udenom

Bruges, når der ikke er knyttet en styrelse til. Forbindelsen betragtes som et adverbium (biord) og kendes typisk ved, at der ikke kommer noget bagefter, fx Lad os køre udenom.

Bland dig udenom!

Dette oprindelige slangudtryk kom formodentlig ind i dansk i 1960’erne (sproget.dk) og har muligvis været med til at smitte af på være ude om, så det hos nogle fejlagtigt bliver til være uden om.

LÆS OGSÅ: Kolon eller semikolon?

Please follow and like us:
error