Image showing Ude om, uden om eller udenom

Svaret er: ude om

Ude om

Bruges om at være skyld i noget eller årsag til noget, fx Han slog sig, men han var selv ude om det.

Ude om skrives altid i to ord.

Uden om (eller udenom)

Fungerer som en præposition (forholdsord), som skal have en styrelse efter sig, fx Lad os køre uden om byen (byen er styrelse).

I denne brug kan det også skrives udenom i ét ord, fx Lad os køre udenom byen.

LÆS OGSÅ: Sæt komma foran fordi, altid!

Udenom

Bruges, når der ikke er knyttet en styrelse til. Forbindelsen betragtes som et adverbium (biord) og kendes typisk ved, at der ikke kommer noget bagefter, fx Lad os køre udenom.

Bland dig udenom!

Dette oprindelige slangudtryk kom formodentlig ind i dansk i 1960’erne (sproget.dk) og har muligvis været med til at smitte af på være ude om, så det hos nogle fejlagtigt bliver til være uden om.

LÆS OGSÅ: Kolon eller semikolon?