Image showing Bjørnetjeneste og andre pendulord

Pendulord

Pendulord er betegnelsen for en række ord, som bruges med forskellige, ofte modsatrettede betydninger. Brugen bevæger sig langsomt fra én betydning til en anden som et pendul og kan ofte observeres med klar generationsforskel. Læs om nogle af dem herunder.

Bjørnetjeneste

Den ældre generation: “en tjeneste, der gør mere skade and gavn”
Ordet bjørnetjeneste har fået sin betydning fra en gammel fabel: En bjørn vil gøre sin herre den tjeneste at fjerne en flue, der har sat sig på hans pande. Bjørnen slår til fluen med en sten og dræber den, men slår ved samme lejlighed sin herre ihjel. Heraf betydningen “en tjeneste, der gør mere skade end gavn”.

Den yngre generation: “en stor tjeneste”
Hvis man ikke kender La Fontaines fabel og kun sjældent hører ordet bjørnetjeneste brugt, skal det afkodes ud fra kontekst og ordet selv. Og her har førsteleddet bjørne-, som er et stort dyr, åbenbart givet anledning til en tolkning af ordets betydning som “en stor tjeneste”.

Forfordele

Den ældre generation: “give nogen mindre, end de har krav på”
Forfordele kommer af det gamle tyske verbum vervorteilen. Det første led, ver-, betyder noget i retning af “væk fra”, og resten er afledt af Vorteil “fordel”. Betydningen er altså at tage en fordel væk fra nogen, at give nogen mindre, end de retmæssigt burde have.

Den yngre generation: “begunstige i særlig grad”
Egentlig er det ikke så underligt, at en alternativ tolkning kan opstå. Forstavelsen for- ligner det for-, der optræder i f.eks. forret og forrang, og er formodentlig blevet tolket som “forud”, og så er der ikke langt til betydningen “forudfordele”.

Lemfældig

Den ældre generation: “mild”, “skånsom”
Man skal nok være lidt ældre end midaldrende for stadig at bruge lemfældig i den ældre betydning, som ligner betydningen af lempelig. Førsteleddet lem- er formodentlig også afledt af lempe eller lempelig.

Den yngre generation: “sjusket”
Ifølge Den danske ordbog er betydningen “skødesløs”, “sjusket” registreret første gang i 1967, så “Den yngre generation” er lidt en tilsnigelse. For de fleste dansktalende er dette den eneste indarbejdede betydning af lemfældig. Jørgen Nørby Jensen fra Dansk Sprognævn (dsn.dk) formoder, at den nye betydning er opstået, fordi ordet er blevet tolket negativt med afsmitning fra ord som affældig og drikfældig.

Godt og knap

Den ældre generation: “lidt mere end” og “lidt mindre end”
Jeg kan være der om godt to timer betyder, at jeg er der om lidt over to timer. Modsat betyder knap to timer “lidt mindre end to timer”. Her er ingen slinger i valsen.

Den yngre generation: … (Det bliver kompliceret!)
Her er der ingen konsensus. Nogle bruger godt i betydningen “lidt mindre end”, andre bruger det med betydningen “cirka”, og der er formodentlig en stor restgruppe, der ikke rigtigt ved, hvordan de skal bruge det. Samme forvirring gør sig gældende for knap, som jeg for nylig for første gang har hørt brugt med betydningen “lidt mere end”.

Virak

Den ældre generation: “ros”, “hyldest”
Betydningen af virak har virkelig været på siksakkurs: Virak er egentlig gummiharpiks udvundet af viraktræet, Boswellia, som tidligere blev brugt som røgelse. Og ligesom røgelse er virak herefter blevet brugt i den overførte betydning “lovprisning” eller “overdreven smiger”. I denne betydning er der tryk på første stavelse: VIrak.

Den yngre generation: “postyr”, “ballade”
Den danske ordbog skriver, at denne betydning er kendt fra 1978, og at den af nogle betragtes som ukorrekt. Ikke desto mindre fortsætter brugen af ordet i denne betydning ufortrødent sin fremmarch. Og husk så lige at udtale det med tryk på anden stavelse: viRAK.