Image showing nogle eller nogen

Det er helt almindeligt at udtale både nogen og nogle som “noen”, og det er af samme grund helt almindeligt, at selv gode sprogbrugere har problemer med at stave ordene korrekt. Lær at skelne mellem dem her:

Nogle betyder: nogle stykker, altså mere end én.
Nogen betyder: nogen overhovedet, altså mere end nul.

Nogle svarer nogenlunde til engelsk some.
Nogen svarer nogenlunde til engelsk any.

Nogle over for nogen

Har du nogle bolsjer? (betydning: har du mindst to bolsjer/et par stykker?)
Har du nogen bolsjer? (betydning: har du nogen bolsjer overhovedet?)

Nogen

Hvis du synes, det er forvirrende, så kan det måske hjælpe dig at vide, at nogen især bruges:

1) i sætninger med nægtelser som ikke og aldrig:
Jeg har ikke nogen gode forslag.

2) i spørgsmål:
Har du nogen gode forslag?

3) i sætninger med hvis:
Hvis du har nogen gode forslag, så sig til.

Som du kan se i eksemplerne med bolsjerne ovenfor, kan nogle godt optræde i spørgsmål og også i de to andre typer sætninger, men det er ikke så almindeligt. Så hvis du husker på, at nogen hører til “ikke, spørgsmål og hvis”, vil du skrive korrekt i langt de fleste tilfælde.

Nogle eller nogen – betydningen er afgørende

Hvis du synes, det er fjollet at bruge en huskeregel, der kun holder vand i de fleste tilfælde, er du nødt til at finde den korrekte stavemåde ved at skelne mellem betydningerne:

Nogle: “et par stykker”
Nogen: “nogen overhovedet”.

LÆS MERE: Kolon eller semikolon?