Næste – hvad betyder det?

Vil du med i skoven næste søndag? Og ved du, hvornår det er?   Næste? Næste søndag? Hvad betyder det? Bliver du også i tvivl om, hvad sætninger som Vil du med i skoven næste søndag? eller Skal du af ved næste stop? betyder? Betyder det førstkommende eller...

Overkomme – hvad betyder det?

Hvad betyder overkomme? Min sprogfornemmelse siger mig, at det betyder “magte” “orke”, “klare”, fx Jeg kan ikke overkomme mere. Men så enkelt er det åbenbart ikke. Her må jeg endnu en gang inddrage min udmærkede 23-årige papdatter,...

Uhumsk og humsk

Humsk betyder faktisk det samme som uhumsk, bare i lidt mindre grad. Når man klistrer forstavelsen u- på adjektiver som naturlig og ens: unaturlig, uens, betyder ordene pludselig det modsatte. Her fungerer det foranstillede u- som angivelse af modsætning og nægtelse....

Bjørnetjeneste og andre pendulord

Pendulord Pendulord er betegnelsen for en række ord, som bruges med forskellige, ofte modsatrettede betydninger. Brugen bevæger sig langsomt fra én betydning til en anden som et pendul og kan ofte observeres med klar generationsforskel. Læs om nogle af dem herunder....