Behøver eller behøves?

Behøve bruges forskelligt: Du behøver ikke komme. Det behøver ikke være kedeligt. eller Du behøves ikke komme.Det behøves ikke være kedeligt. De fleste skuler nok misbilligende til formen med -s, men den er meget udbredt og står i Den Danske Ordbog under behøve – dog...

Spaniol/spanioler eller spanier?

Var det Napoleons spanske lejesoldater, som ved et uheld brændte Koldinghus ned, der førte til, at spaniol/spanioler har fået negativ klang på dansk? Billedet er fra illustration til filmen Spaniolerne i Danmark. En fortælling, 2014, der er produceret til...

Nogle eller nogen?

Det er helt almindeligt at udtale både nogen og nogle som “noen”, og det er af samme grund helt almindeligt, at selv gode sprogbrugere har problemer med at stave ordene korrekt. Lær at skelne mellem dem her: Nogle betyder: nogle stykker, altså mere end én....

Ude om, uden om eller udenom?

Svaret er: ude om Ude om Bruges om at være skyld i noget eller årsag til noget, fx Han slog sig, men han var selv ude om det. Ude om skrives altid i to ord. Uden om (eller udenom) Fungerer som en præposition (forholdsord), som skal have en styrelse efter sig, fx Lad...

Hvem er Mette Vuns?

– og hvorfor er hun så hurtig på aftrækkeren? Da jeg i sin tid skrev Sproghjørnet i Politiken, fortalte den tidligere, mangeårige redaktør P.H. Traustedt mig, at han engang havde fået spørgsmålet: Hvor stammer udtrykket Mette Vuns (Wuns/Vons) fra? Mette Vuns er...